nieuws

Eerste kamer steunt invoering Wabo

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Met deze goedkeuring kan de Wabo ingaan per 1 juli. De Invoeringswet is technisch van aard en regelt onder meer het overgangsrecht en de wijziging van bestaande wetten die opgaan in de Wabo. De Wabo levert een lastenverlichting op van ruim 130 miljoen euro voor bedrijven en burgers.

Eerste kamer steunt invoering Wabo

Met de komst van de WABO is slechts een vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning, nodig voor het verbouwen, bouwen, oprichten of gebruiken van een huis, fabriek of schuur. Hiervoor waren 26 vergunningen en 1600 formulieren met elk hun eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingtermijnen, leges en toezichthouders nodig. Daarbij kan de ‘nieuwe’ vergunning in de toekomst digitaal worden ingediend via Omgevingsloket online.

Reageer op dit artikel