nieuws

Voorstellen tijdelijke stedebouw

Geen categorie

Uit de 95 inzendingen voor de Open Oproep Stedenbouw van het Stimuleringsfonds voor Architectuur zijn vijf ideeën geselecteerd. Met de oproep is het fonds op zoek naar voorstellen voor alternatieven van grootschalige gebiedsplanning, nu blijkt dat de gebruikelijke aanpak niet meer het gewenste resultaat oplevert.

Voorstellen tijdelijke stedebouw

 

 

 

In het voorstel Antikraak als stedebouwkundig instrument wordt een bewezen methode voor het beheer van leegstaande gebouwen opgetrokken naar een stedebouwkundige schaal. Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl gaan in samenwerking met een jurist, grondeigenaren en Ad Hoc een instrument te ontwikkelen, dat het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen mogelijk maakt.

Verdichten Vinexwijken

In het onderzoek Vinex gaat Atelier Bruut onderzoek doen naar het verdichten van de Vinexwijken. Deze ruim opgezette wijken bieden nog veel ruimte voor binnenstedelijke verdichting. Door de aandacht nu al op deze wijken te richten kan een natuurlijke ontwikkeling worden ingezet, op basis van de grote hoeveelheid beschikbare kennis over deze wijken, in plaats van de herstructureringsgolf af te wachten die nu door de oudere wijken trekt.

Kansen voor morgen

Het onderzoeksvoorstel van ZUS, Tijdelijke stad, bouwt voort op de strategie die zij voor het Schieblok in Rotterdam hebben bedacht. Zij pleiten voor een planning waarin niet alleen een visie op de verre toekomst wordt gegeven maar waarin ook de kansen voor morgen centraal staan. Deze strategie werken ze uit op het niveau van de stad, met de binnenstad van Rotterdam als case, en in samenwerking met een stedelijk econoom en een ontwikkelaar.

Tussentijds Ontwaken

In Tussentijds Ontwaken gaan Anne Seghers en Zineb Seghrouchni onderzoek doen naar scheuren in de stad. Zij definiëren scheuren als plekken naast grote ontwikkelingsgebieden. De vergeten potentie van deze plekken willen ze ontwikkelen met behulp van de stadsbewoners ter plekke. De Spoorzone in Tilburg is hun testcase. Uit deze case zal een ontwerpvocabulaire worden ontwikkeld dat ook toepasbaar is in andere steden.

Urban Guerilla

Cindy Wouters stelt dat het in de stedebouw (en architectuur) ontbreekt aan middelen om snel tijdelijke ingrepen te doen in de stad. Met haar voorstel Urban Guerilla wil Wouters een catalogus samenstellen waarin zij vanuit andere disciplines voorbeelden verzameld en deze een stedenbouwkundige uitwerking geeft.

Deze voorstellen ontvangen elk 7500,- om het voorstel uit te werken tot een reguliere aanvraag voor onderzoek.

Reageer op dit artikel