nieuws

Leo de Jonge overleden

Geen categorie

Leo de Jonge is 26 december op negentigjarige leeftijd overleden. De grondlegger van het huidige bureau Spring architecten liet de gebruiker altijd prevaleren boven de vorm. Hij maakte zich sterk voor de functionaliteit van woningen, zorgcomplexen en scholen en propageerde al begin jaren zestig aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit.

Leo de Jonge overleden

Het bureau is in 1914 gesticht door Jos de Jonge die de grondslag legde voor een bureau dat zich bezig hield met volkswoningbouw, scholen, kerken en bedrijfsgebouwen.

 Raadhuis Heerjansdam 1956 Raadhuis Heerjansdam 1956

Zoon Leo de Jonge trad tijdens de Tweede Wereldoorlog toe. Eind jaren zestig werd gekozen voor verschillende specialisaties onder een vijfhoofdige directie. Leo de Jonge maakte zich sterk voor goede en betaalbare huisvesting, ook voor ouderen en mensen met een handicap. Op het gebied van educatie werd een omvangrijke portefeuille opgebouwd bestaande uit scholen en studentenhuisvesting. In 1980 nam Leo de Jonge afscheid van het bureau dat onder de naam Leo de Jonge, Dorst, Lubeek, De Bruin, De Groot en partners tot een van de grootste van Rotterdam gegroeid was.

 Sint Luciaschool Rotterdam 1958
Sint Luciaschool Rotterdam 1958, onlangs aangewezen tot Rijksmonument.

Leo de Jonge werkte als docent Architectonisch ontwerpen (VBO Rotterdam en HBO Amsterdam) en was medeoprichter van de Studiegroep Architecten Research. Hij was actief lid van onder meer de BNA, het gesprekscentrum bouwnijverheid en de Raad voor de kunst. In 1969 werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau.

wandelmeent hilversum
De Wandelmeent in Hilversum (1976) is als derde Woningbouwproject van de Eeuw gelauwerd vanwege de stedebouwkundige inpassing, de functionaliteit en de aanpassingsmogelijkheden

Reageer op dit artikel