nieuws

Industrie steeds minder belangrijke opdrachtgever in ontwerpsector

Geen categorie

Een van de belangrijkste conclusies uit de BNO Branchemonitor 2008, die onlangs is verschenen, is dat het aandeel in de omzet afkomstig van de industrie in 2008 halveerde van 27% naar 14%. Dit is deels te danken aan de crisis, maar ook onderdeel van een langer lopende ontwikkeling. Voor de individuele leden van de BNO wordt het midden- en kleinbedrijf als opdrachtgever steeds belangrijker.

Industrie steeds minder belangrijke opdrachtgever in ontwerpsector

De Branchemonitor meldt eveneens dat de ontwerpsector in 2008 een vliegende start kende. Hierdoor behaalde de ontwerpsector – ondanks de crisis waar de branche in de tweede helft van het jaar in volle hevigheid mee werd geconfronteerd – toch een licht positief resultaat. Per saldo bereikte de branche in 2008 toch nog een nét iets beter resultaat dan in 2007, blijkt uit de nu gepubliceerde cijfers.

In de eerste helft van het jaar leken de positieve verwachtingen uit te komen, maar na de zomer kwam echter de kentering en die zette in het laatste kwartaal gemeen door. De gunstige resultaten van de eerste zes maanden verdampten daarmee grotendeels.

Focus verschuift

De BNO constateert in de Branchemonitor dat het dal van de economische recessie ook positieve kanten heeft: “De branche heeft tijd voor focus op de eigen bedrijfsprocessen en kan zich verdiepen in grote thema’s zoals duurzaamheid. De overheid, van oudsher een belangrijke opdrachtgever, lijkt zich bewust te worden van haar verantwoor-delijkheid en laat op stapel staande ontwerpprojecten versneld aanbesteden.”

De positieve verwachtingen voor 2010 die de branche had verdwenen als sneeuw voor de zon. Toch verwacht een substantieel deel van de ontwerpers nog dat het in 2010 weer beter zal gaan. De crisis in 2008 lijkt de industrieel en ruimtelijk ontwerpers harder te raken dan de grafisch ontwerpers. De opdrachtenstagnatie is begonnen bij de langetermijnprojecten.

Meer mensen, minder overhead

Ondanks gedaalde omzet bereikten ruimtelijk ontwerpers een hoger resultaat per fte, en dat gegeven is stabiel. Een verklaring is mogelijk dat de focus op het vakspecialisme bij die bureaus zorgt voor meer mensen in de lijn, en minder overhead. De industrieel ontwerpers maken met de verbreding van hun bedrijfskolom juist een omgekeerde beweging. Zij halen een toenemend deel van hun omzet uit grafisch ontwerpwerk.

Export mager

De export bleef in 2008 steken op ca. 10% van de totale omzet. Om de doelstellingen van de DutchDFA, het exportstimuleringsprogramma van de overheid, te realiseren, zullen ontwerpers daaraan de komende jaren onverminderd aandacht moeten blijven besteden. De focus van DutchDFA op export en de stimuleringsprogramma’s van de EVD, zoals prepare2start en 2g@here, biedt volgens de BNO kansen om de branche op buitenlandse markten te introduceren.

Branchemonitor

De jaarlijkse BNO Branchemonitor geeft inzicht in de financieel-economische prestaties van de ontwerpsector in Nederland. Leden ontvangen de BNO Branchemonitor 2008 bij het decembernummer van Vormberichten, dat deze week verschijnt. Het boekje is vanaf januari 2010 ook te bestellen via bno.nl/bestellen. Digitale exemplaren zijn verkrijgbaar via bno.nl/downloaden.

Reageer op dit artikel