nieuws

Wet architectentitel in aantocht

Geen categorie

Is de nieuwe Wet op de architectentitel in overeenstemming met de Europese regelgeving? Deze vraag hing als een donkere wolk boven de informatiedag die de rijksbouwmeester afgelopen week organiseerde over dit wetsvoorstel. Deze wet die begin 2010 moet worden vastgesteld in de Tweede Kamer, regelt onder meer beroepservaring en verplichte bij- en nascholing voor architecten. Gerrit Schilder, voorzitter van de BNI, doet verslag.

Wet architectentitel in aantocht

Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol organiseerde de informatiemiddag over de Wet op de Architectentitel voor alle ingeschrevenen in het Architectenregister (SBA). 13.000 geregistreerde architecten, stedebouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten zijn hiervoor aangeschreven.

Naast de bijdragen van vier sprekers waren er korte videopresentaties van deelnemers aan de eerdere edities van het Experiment Beroepservaring Jonge Architecten. Dit initiatief vanuit het bureau van de Rijksbouwmeester moet voorzien in de tweejarige beroepservaring, die straks nodig is voor inschrijving in het register. Tot voor kort was dit Experiment alleen gericht op bouwkundige architecten. Nu is de doelstelling verbreed naar stedebouwkundigen, landschapsarchitecten en op termijn ook interieurarchitecten.

Jeroen van Schooten sprak namens de Beroepsorganisaties, Jo Coenen namens de Stichting Beroepservaring Jonge Architecten en Stedenbouwkundigen (BEJAS), Kees Rijnboutt liet van zich horen als voorzitter van de projectgroep WAT en Dirk Sijmons sprak namens de tuin- en landschapsarchitecten en stedebouwkundigen. Van der Pol trad op als spreekstalmeester.

Alle sprekers begonnen met een anekdote over hun eerste ervaringen in de beroepspraktijk. De nadruk lag daarbij niet verwonderlijk op het belang van een (ervaren) mentor tijdens de eerste jaren. Ook gingen de sprekers in op de betekenis van bij- en nascholing en het invoeren van de Mastergraad voor interieurarchitecten.

Tevens werd de voortgang van de herziening op de wet verduidelijkt. Naar het zich nu laat aanzien zal deze wet op 1 januari 2011 van kracht worden.

De minister zal de door de fracties gestelde Kamervragen binnenkort beantwoorden. Daarna is het wachten op de behandeling van de wijzigingsvoorstellen op de WAT. Aan dit moment is een decennia aan voorbereiding vooraf gegaan. Naar verwachting zal de Tweede Kamer de wetswijziging ondersteunen, maar helemaal zeker is dat niet. Een CDA politicus is begonnen aan een kruistocht tegen de voorgenomen wijzigingen. Hoewel zij zelf is opgeleid aan de faculteit Bouwkunde, is in de vragen van deze politicus duidelijk een afwijzende teneur te bespeuren.

Dit is ongerijmd want de voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om de wet om te vormen tot een krachtiger kwaliteitsinstrument. Alleen zo zal Nederland niet meer achterlopen op de vakbekwaamheidseisen die in de omliggende landen aan architecten worden gesteld.

Zie ook www.architectentitel.nl

Voor meer informatie over onze opleidingen zie productie.dearchitect.nl/academie

 

Reageer op dit artikel