nieuws

Ventilatie-eisen bouwbesluit te laag

Geen categorie

Mensen hebben twee tot drie keer meer frisse lucht nodig dan het Bouwbesluit vraagt voor de bouwvergunning en voor bestaande situaties. De bouwregels lopen jaren achter bij internationale wetenschappelijke inzichten, waaronder een TNO rapport uit 2003. Dat stelt bouwpatholoog Abele Reitsma, die gespecialiseerd is in het onderzoeken van bouwkundige verborgen gebreken

Ventilatie-eisen bouwbesluit te laag

“Dat ventileren belangrijk is voor het verhogen van de weerstand en het voorkomen van besmetting is algemeen bekend”, stelt Reitsma. “Uit het TNO-rapport blijkt dat dit bijvoorbeeld belangrijk is bij het koken op een gasfornuis, omdat hierbij stikstofdioxide NO2 vrijkomt dat de afweer van het longsysteem vermindert.”

Het Bouwbesluit vraagt per persoon 7 liter frisse lucht per seconde. Deze eis gaat uit van een CO2-gehalte van maximaal 1200 ppm in de binnenlucht. Volgens de internationale wetenschappelijke werkgroep ISIAQ-CIB Task Group TG 42 moet deze eis veel strenger worden: 14 tot 42 liter per seconde per persoon en maximaal 600 ppm CO2. 600 Ppm CO2 is namelijk het maximum dat mensen met een aandoening of intolerantie kunnen verdragen*. Voor ouderen vanaf 55 jaar en kinderen en jongeren tot twintig jaar bedraagt het maximum 700 ppm. Voor gezonde volwassenen van 20 tot 55 jaar is het maximum volgens TNO 800 ppm. Vanaf 600 à 700 ppm kan irritatie ontstaan aan ogen en luchtwegen.

Gevolg van deregulering

De ontoereikende eis in het Bouwbesluit is volgens Reitsma een uitvloeisel van het Actieprogramma Deregulering (Woning)bouwregelgeving uit 1983. “De overheid trok zich terug en wilde niet meer regelen dan strikt noodzakelijk was. Daarom zorgde zij alleen voor de afvoer van geurtjes afkomstig van mensen: alleen deze bron van luchtverontreiniging zou onvermijdbaar zijn. De overheid vond dat marktpartijen verantwoordelijk waren voor het terugdringen van andere bronnen van vervuiling van binnenlucht.”

Keuringen

Reitsma vindt dat controlemetingen van de ventilatie standaard onderdeel moeten gaan uitmaken van elke aankoop- en opleveringskeuring. De keurmeester moet het meetresultaat toetsen aan documenten zoals bestek, tekeningen en bouwvergunning.
Bovendien stelt Reitsma dat minister Van der Laan met spoed de bouwregels moet aanpassen.

*TNO rapport 2003-GGI-R057

Reageer op dit artikel