nieuws

Synchronisatie kennisagenda’s voor bloeiende bouw

Geen categorie

De bouwsector moet nog intensiever gaan samenwerken op het gebied van het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis. Het is voor de vernieuwing van de sector noodzakelijk dat de bouwbedrijven, kennisinstituten, bouwonderwijs en de overheid hun kennisagenda’s naadloos op elkaar afstemmen. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Kennisboom van de bouw in bloei’ van de Taskforce Kennisontwikkeling Bouw.

Synchronisatie kennisagenda’s voor bloeiende bouw

Het rapport geeft aanbevelingen aan alle partijen en geeft een doorkijkje in de wereld van de praktijklabs, waar de samenwerking van de verschillende segmenten al zichtbaar is. Voorbeelden van dergelijke praktijklabs zijn: Opleidingswoning Limburg, Duurzaamheidslab Almere, Vogelwijk Hellevoetsluis, Conceptueel Bouwen en Living Building Concept.

Bij de samenstelling van het rapport kon worden geprofiteerd van de resultaten uit initiatieven die parallel liepen in de kringen van het bedrijfsleven (Commissie Andersson), onderzoek (3TU Speerpunt Bouw), het onderwijs, en de overheid. De Taskforce ziet het als zijn taak om de lopende initiatieven van een bouwbreed, integraal denkraam te voorzien.

De Commissie Andersson heeft met het opstellen van een brede kennisagenda voor de bouw- en bouwgerelateerde ondernemingen een goede basis gelegd. De agenda haakt in op maatschappelijke innovatiethema’s (water, klimaat, energie en ruimte), procesinnovatie (aanbesteden op waarde en kwaliteit) en nieuwe competenties (opleiding).

Het 3TU Speerpunt Bouw legt verbindingen op de gebieden energie, leefomgeving, gezondheid en mobiliteit tussen de drie TU’s in Delft, Eindhoven en Twente onderling én de bouwwereld.

Het op de bouw gerichte onderwijs is volgens het rapport nog te versnipperd. Opleidingsinstituten moeten een nauwere aansluiting vinden met de praktijk en de kernthema’s die hierin spelen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de HBO-instellingen, die met een groeiend aantal bouwgerelateerde lectoraten inmiddels op de goede weg zijn.

De overheid heeft volgens de Taskforce Kennisontwikkeling Bouw de taak om de verbinding tussen de verschillende kennisagenda’s te stimuleren via programma’s en opdrachten. Zij moet tevens haar visie neerleggen in de Maatschappelijke Innovatieagenda (MIA Bouw). Cencobouw en het Opdrachtgeversforum zullen de kennisontwikkeling als prioritair thema moeten agenderen.

Reageer op dit artikel