nieuws

Ruim één op de tien recreatiewoningen officieel bewoond

Geen categorie

Het CBS heeft becijferd dat op 1 januari 2008 ruim 10 procent van de ruim 100 duizend Nederlandse recreatie-woningen officieel, en met medeweten van de gemeente, werd bewoond. Deze bewoners stonden in de Gemeentelijke Basisadministratie op dat adres ingeschreven. In Overijssel, Noord-Brabant en Drenthe komt dat het meest voor.

Ruim één op de tien recreatiewoningen officieel bewoond

Op 1 januari 2008 hadden 311 gemeenten één of meer recreatiewoningen binnen hun grenzen. In drie kwart van die gemeenten stonden inwoners op het adres van een vakantiehuis ingeschreven. Het aandeel bewoonde recreatiewoningen was het grootst in de Gelderse gemeente Overbetuwe, waar 92 procent van de vakantiehuizen officieel werd bewoond. Ook Buren (89 procent), Renkum (83 procent) en Cromstrijen (73 procent) scoorden hoog.

Gemeenten gedogen
Volgens de site van het ministerie, VROM.nl laat de landelijke overheid het aan de gemeenten over om te bepalen of de recreatiebestemming wordt omgezet in een woonbestemming. Een gemeente kan ook kiezen voor het gedogen van de overtreding van het verbod op wonen in een recreatiewoning, of voor het blijven verbieden ervan en dus handhaven van de bestemmingsplanvoorschriften. Sinds 1 juni 2007 kan zij ook een persoonsgebonden vrijstelling verlenen.

Reageer op dit artikel