nieuws

Rijksbouwmeester strijdt voor gezonde scholen

Geen categorie

Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol sprak dinsdag in Nieuwspoort over de onfrisse werkelijkheid van de Nederlandse schoolgebouwen. Aan de vooravond van de bespreking van haar rapport ‘Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie’ (juli 2009) in de Tweede Kamer, luidde Van Der Pol de noodklok voor de gezondheid van de kinderen in Nederland.

Rijksbouwmeester strijdt voor gezonde scholen

Van de anderhalf miljoen leerlingen in het basisonderwijs zit 80% in schoolgebouwen met een slecht binnenklimaat. “De meeste klaslokalen zijn 2.80 meter hoog. In schoolklassen zitten al gauw vijfentwintig leerlingen, die warmte uitstoten en zuurstof nodig hebben. De lage plafonds leiden tot een te hoge Co2-concentratie, waardoor kinderen last kunnen krijgen van ontstekingen aan luchtwegen en hoofdpijnklachten. Leerlingen eten aan het tafeltje waarop ze ook hun opdrachten maken, omdat een schoolkantine niet is opgenomen in het Programma van Eisen.”

Van der Pol vindt het hoog tijd om onderwijshuisvesting aan te pakken. “Dat het kabinet 100 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor het binnenklimaat en betere energieprestaties van basisscholen juich ik zeer toe. Ik wil graag benadrukken dat voor het realiseren van werkelijk structurele verbeteringen meer stappen noodzakelijk zijn.”

Aanleiding voor de toespraak is de samenwerking tussen onderwijs en bouw, vastgelegd in een convenant. Deelnemers aan het convenant zijn de PO-raad, de BNA, NLingenieurs, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Systeembouwend Nederland en Servicecentrum Scholenbouw. Onder de naam Partnership Scholenbouw zetten deze partijen zich in voor betere onderwijshuisvesting.

De Rijksbouwmeester doet de aanbeveling om opdrachtgeverschap voor scholenbouw te verbeteren en te ondersteunen. Het Partnership Scholenbouw gaat het komende jaar kennis en ervaring uit twintig scholenbouwprojecten bundelen. Hieruit komen publicaties en presentaties waarmee schoolbesturen en gemeenten goed worden geïnformeerd over het realiseren van een gezond, functioneel en toekomstbestendig schoolgebouw.

Reageer op dit artikel