nieuws

Almere vijfde stad?

Geen categorie

Zo’n slordige vijf miljard van het kabinet is nodig om van Almere de vijfde stad van Nederland te maken. Tot 2030 krijgt de stad behalve 60.000 nieuwe woningen en 100.000 arbeidsplaatsen ook een Hogeschool.

Almere vijfde stad?

Het investeringsbesluit van het kabinet vormt het sluitstuk van jaren van onderzoek door Almere naar een stedelijke ontwikkeling aan de westzijde van Almere, die via een mogelijke IJmeerlijn aansluit op IJburg in Amsterdam. Ook deed Almere onderzoek naar de mogelijheden van binnenstedelijke verdichting rond het Weerwater en naar landelijke woonmilieus aan de oostzijde van de stad.

Het kabinet investeert daarbij fors in bereikbaarheid. De IJmeerverbinding blijft echter voorlopig op de wensenlijst van de gemeente staan. Volgens minister Eurling van Verkeer wegen de kosten niet op tegen de baten. De komende jaren wordt onderzocht of de verbinding goedkoper kan worden gerealiseerd.

Teleurgesteld

Milieudefensie is teleurgesteld dat het kabinet niet heeft gekozen voor een open IJmeer. “Het kabinet investeert volstrekt onvoldoende in de verbetering van de natuurkwaliteit en kiest in principe voor een IJmeerverbinding”, stelt woordvoerder Klaas Breunissen van de milieuorganisatie. Het kabinet stelt dat de uitbreiding van Almere noodzakelijk is om te voorkomen dat het Groene Hart wordt volgebouwd. Milieudefensie deelt deze mening niet. “Met de keuze voor woningbouw in het IJmeer en een IJmeerbrug wordt juist een uniek open natuurgebied aangetast”, vindt Breunissen. “Dit is ongewenst, duur en volstrekt onnodig. Het IJmeer is een uniek landschap waar veel mensen van genieten.” Milieudefensie vindt het teleurstellend dat het kabinet de optie voor het versterken van de Flevolijn niet laat onderzoeken. Andere natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbehher en Milieufederatie Noord-Holland zijn positiever gestemd over de besluiten van het kabinet over de toekomst van het IJmeer.

Reageer op dit artikel