nieuws

Winnaars bekend Stadspark Middelburg

Geen categorie

Venhoeven CS/Okra landschapsarchitecten zijn geselecteerd voor het stadspark in combinatie met theater en parkeergelegenheid in Middelburg. Of het project ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd hangt af van de beslissing die het College nog moet nemen.

Winnaars bekend Stadspark Middelburg

Hiermee neemt het college van Burgemeesters & Wethouders van de gemeente Middelburg het advies over de selectiecommissie van het project Molenwaterpark. De selectiecommissie beoordeelde vorige week al dat het ontwerp het beste was van de vijf ingediende ontwerpervoorstellen.

VenhoevenCS en OKRA landschapsarchitecten deden een ontwerpvoorstel waarbij het park ook als theater beschouwd wordt. Het park bevat diverse wandel- en fietsroutes, waardoor het een levendig en avontuurlijk park wordt.

De selectiecommissie was enthousiast over het landschappelijk ontwerp en de stedebouwkundige inpassing. De situering van het theater aan de Molenwaterkant biedt volgens hen een goede oplossing voor de logistiek. Het parkeren onder het verhoogde theater zorgt ervoor dat het park zoveel mogelijk park kan zijn. Ook de interne logistiek en exploitatiemogelijkheden van het gebouw zijn zeer positief beoordeeld.

 VenhoevenCS en OKRA landschapsarchitecten Molenwaterpark Middelburg

Het park
Het park krijgt een duidelijke, continue begrenzing en er is vanuit de omgeving uitnodigend open zicht op wat er in het park gebeurt. In de actieve parkrand zijn logistiek en andere functies comfortabel gerangschikt. De nieuwe fietsverbinding door het park is deels opgetild. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten park. Het park bestaat uit verschillende sferen.

Er komt een brede flaneerzone, een grote ligweide, centrale waterpartij, weelderige plantvlakken, een groene helling tegen de flank van het theater om te zonnebaden of om te kijken naar voorstellingen in het park.

 VenhoevenCS en OKRA landschapsarchitecten Molenwaterpark Middelburg
Foto’s afkomstig VenhoevenCS

Theater
Het nieuwe theater wordt verhoogd aangelegd ten opzichte van het park. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het parkeren onder het theater op te lossen. Park en theater hebben een sterke functionele en esthetische relatie. De glooiingen in het park worden doorgezet in een stapeling van elegante, ingetogen volumes. De foyer van het theater manifesteert zich richting het park en de stad als een lichte, uitnodigende ruimte met een weids uitzicht over het park; in de zomer kan de gevel open worden geschoven. De grote zaal is intiem en vormt met zijn vlammende rode kleuren het hart van het gebouw. De kleine zaal wordt gekenmerkt door het grote raam met uitzicht op de Singel en de Koepoort. Het restaurant is een lage grotachtige ruimte die zich deels onder de begroeide helling van het park bevindt. Donkere tinten geven de ruimte een intieme atmosfeer.

www.venhoevencs.nl

Reageer op dit artikel