nieuws

Studio Job versiert gevels

Geen categorie

Het Jatopa woningcomplex in Overtoomse Veld is onderdeel van de herstructurering van de naoorlogse Amsterdamse Westelijke Tuinsteden. Het stadsbestuur hechtte er belang aan dat kunst hier een integraal onderdeel zou uitmaken van de inrichting van de openbare ruimte en koos voor een in de architectuur geïntegreerde kunstopdracht, gericht op de gevels van de woonblokken. Via Kunst en Bedrijf werd Studio Job benaderd om een ontwerp te maken voor de vormgeving van de betonnen lateien in de verschillende gevels.

 Studio Job Vanwege de diverse culturen die in dit stadsdeel wonen, zocht de studio naar een universele beeldtaal die alle bewoners kunnen herkennen. Per huizenblok ligt de nadruk op één thema, zodat er verschillende identiteiten zijn ontstaan die samen een geheel vormen. De thema’s zijn flora en fauna van de hele wereld en van alle seizoenen, mensen in allerlei activiteiten, sporten en ambachten en het dagelijks leven, vastgelegd in verzamelingen en werktuigen. De universele beeldtaal zorgt volgens Kunst en Bedrijf tevens voor een duurzame geldigheid van het kunstwerk.

 Gevel Jatopa gebouw in AmsterdamFoto’s Jannes Linders

De panden zijn ontworpen door Köther | Salman | Koedijk Architecten en gerealiseerd door Kristal Projectontwikkeling en de Midreth Groep. Woningcorporatie Stadgenoot neemt het beheer van de sociale huurwoningen in het complex op zich.

 

Reageer op dit artikel