nieuws

Online Architectenplatform modernisering CAO

Geen categorie

Op het nieuwe online architectenplatform kunnen werkgevers en werknemers samen met de sociale partners in de architectenbranche (BNA, De Unie, CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten) discussiëren over de modernisering van hun CAO.

Online Architectenplatform modernisering CAO

Hoe meer werkgevers en werknemers op het www.architectenplatform.nl meedoen, hoe groter de kans op een breed gedragen CAO in 2010. De sociale partners starten een uitgebreide campagne om de betrokken partijen op te roepen mee te praten op de site.

Op het platform staan vijf arbeidsmarktthema’s centraal: beloning, arbeidsduur en werktijden, vakantie en verlof, employability en vergoedingen. Elke sociale partner heeft een eigen forum op het platform om met hun achterban te discussiëren. Dit maakt het onderscheid zichtbaar tussen de standpunten van werkgevers en werknemers. De discussie en campagne onder het motto ‘Een moderne CAO bouw je samen!’ duren tot 1 april 2010.

Het Architectenplatform is een initiatief van de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) op verzoek van sociale partners. Met deze in gang gezette modernisering van de CAO geven sociale partners in de architectenbranche uitvoering aan eerdere in de CAO vastgelegde afspraken.

Reageer op dit artikel