nieuws

Nieuw bestemmingsplan noordzijde station Alkmaar

Geen categorie

Een nieuw bestemmingsplan voor het gebied tussen de Bergerhof en het centraal station van Alkmaar maakt de bouw mogelijk van nieuwe woningen en kantoren en regelt een ander tracé voor de Kruseman van Eltenweg. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen, samen met bepalingen over de beeldkwaliteit, welstandscriteria en geluidsnormen.

Nieuw bestemmingsplan noordzijde station Alkmaar

Het oorspronkelijke ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied, ontwikkeling Noordzijde’ moest worden gewijzigd omdat Reaal Verzekeringen haar geplande kantorencomplex niet meer kon betalen. In het aangepaste plan is het complex kleiner. De rest van het bestemmingsplan is hierop aangepast: de bouwhoogte is verlaagd van 54 naar 35 meter. Het plan voorziet verder in de ontwikkeling van woningen, kantoren en het verleggen van de Kruseman van Eltenweg. Met een traverse over de sporen wordt niet langer planologisch rekening gehouden, onder andere vanwege de hoge kosten.

Reaal is van plan 2000 arbeidsplaatsen, die nu verspreid gehuisvest zijn in Alkmaar en omgeving, te centreren rondom het station. Eerst wilde men hiervoor een nieuw grootschalig kantorencomplex bouwen op de hoek van de Kruseman van Eltenweg en de Helderseweg. De plannen zijn nu minder ambitieus: Reaal wil de kantoren aan de Wognumsebuurt blijven gebruiken en een nieuw kantoorgebouw neerzetten voor 800 arbeidsplaatsen. NS Poort (onderdeel van NS) wil ook kantoorruimte realiseren; samen hebben de partijen 11.000 vierkante meter nodig. Dit gebouw komt op de geplande locatie. Daarnaast worden kantoren planologisch mogelijk gemaakt parallel aan de Kruseman van Eltenweg en het spooremplacement. Hiervoor hebben verschillende partijen interesse getoond. De drie nieuwe woonblokken langs de Bergerhof worden enkele meters westelijker gebouwd dan in het oorspronkelijke plan, omdat spoorweglawaai dan nog beter gedempt wordt.

Eerste paal mogelijk in 2010

De Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bespreekt het bestemmingsplan en de andere criteria tijdens de commissievergadering op 24 of 26 november aanstaande. Het onderwerp staat op de agenda van de raadsvergadering van 10 december. Als de raad het dan vaststelt, wordt het bestemmingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie Noord-Holland. Wanneer tijdig bouwvergunningen worden aangevraagd, kan eind 2010 mogelijkerwijs al worden gestart met de eerste nieuwbouw.

Reageer op dit artikel