nieuws

Impulsen voor de woningbouw

Geen categorie

De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest (ruimtelijke ordening, grondzaken) zint op een verhoging van de gemeentelijke belastingen om herontwikkelingen in de hoofdstad haalbaar te maken.

Impulsen voor de woningbouw

Het door Van Poelgeest voorgestelde systeem lijkt op de praktijk in Amerika, waar veel staten een eigen fiscaal beleid kunnen voeren. Het gemeentebestuur wil met deze maatregel een impuls geven aan de woningbouw. Het geld zou moeten gaan naar ingewikkelde projecten, zoals de omvorming van verouderde kantorenlocaties en bedrijventerreinen tot gebieden voor wonen en werken. Ook kan het gaan om de vernieuwing en verdichting van oude woonwijken.

‘Amsterdam is nog steeds een groeigebied. Wil je voorkomen dat werknemers de stad in en uit moeten reizen, dan heb je meer wooncapaciteit nodig. Alleen IJburg kan nog als uitleggebied fungeren. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om de bebouwing bij de westelijke A10 te verdichten. Willen we meer, dan krijgen we te maken met complexe en dus kostbare opgaven’. Van het Rijk verwacht Amsterdam weinig, omdat de krimp in onder meer Oost-Groningen en Zuid-Limburg veel geld gaat kosten. Zelf heeft Amsterdam de middelen voor de herontwikkeling en vervanging van delen van de vastgoedvoorraad niet op de plank liggen. De inwoners zijn rijker geworden, maar voor de gemeente geldt dat niet.

Reageer op dit artikel