nieuws

Huishoudverdunning grote gevolgen woningbouw

Geen categorie

Ondanks de zich stabiliserende bevolkingsgroei, zal het aantal huishoudens de komende jaren sterk toenemen. Dat staat in het rapport ‘Van groei naar krimp: een demografische omslag in beeld’ van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB), waarin het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vertegenwoordigd zijn.

Huishoudverdunning grote gevolgen woningbouw

Tot 2025 zal het aantal huishoudens met 11 procent toenemen, terwijl de bevolkingsgroei maar 3 procent bedraagt. De reden voor deze groei is dat veel mensen voor kortere tijd (jongeren) of langere tijd (ouderen) alleen gaan wonen. Deskundigen noemen dat verschijnsel huishoudverdunning: meer maar kleinere huishoudens.

In Zuid-Limburg en Groningen neemt het aantal huishoudens juist af. Door het grote aantal ouderen ligt de sterfte er hoger, terwijl de jongeren er juist vertrekken. Volgens het rapport is dit een unieke situatie, omdat bij een krimpende bevolking het aantal huishoudens min of meer stabiel blijft.

Deze leegloop heeft gevolgen voor de woningmarkt. Positief zijn de kortere wachttijden voor een huurwoning en de lagere prijzen voor koopwoningen, negatief de leegstand en het woningoverschot. Mogelijk neemt langs de kust of op het platteland het gebruik van een tweede woning toe.

Reageer op dit artikel