nieuws

Gunning ontwerp Bibliotheek++ voorlopig naar Rapp+Rapp

Geen categorie

De gemeente Utrecht heeft het voornemen de ontwerpopdracht voor de Bibliotheek++ te gunnen aan architectenbureau Rapp+Rapp. Zij scoorde het hoogste cijfer voor haar visie op de opdracht. Op grond van deze visie, de juridische en commerciële aspecten heeft dit architectenbureau de beste inschrijving gedaan en komt zij in aanmerking voor gunning van de opdracht.

Gunning ontwerp Bibliotheek++ voorlopig naar Rapp+Rapp

Na de voorlopige gunning hebben de zeven architectenbureaus nog vijftien dagen de tijd om beroep in te dienen. Ook moeten met de winnende architect nog ‘verificatiegesprekken’ plaatsvinden. Afhankelijk van het verloop van deze twee trajecten vindt hierna de definitieve gunning plaats. Dit valt samen met besluitvorming over de herinrichting van het Smakkelaarsveld. Vervolgens start het ontwerptraject.

In een juryverklaring zet juryvoorzitter Bob van Reeth uiteen hoe de jury tot haar keuze gekomen is en waarom Rapp+Rapp naar haar mening de beste visie heeft: “De visie van Rapp + Rapp is een zeer zorgvuldig antwoord op de opgave. Het bureau laat zien de zeer complexe puzzel te kunnen oplossen door de meest wezenlijke gebruikswensen punt voor punt te analyseren en in een aansprekende bruikbare vorm te vertalen.”

Voorgeschiedenis

In 2008 hebben B.I.G., 3XN, Claus en Kaan, VMX, Rapp+Rapp en het gecombineerde team van SeARCH en DOK architecten hun visie op de nieuwe ‘Bibliotheek++’ uitgewerkt. Hierbij kwam Rapp+Rapp als beste uit de bus. In augustus bleek dat bij de verwerking van de scores op de wegingsfactoren een fout was gemaakt. Hierdoor waren de nummers 1 en 2 in verkeerde volgorde gepresenteerd. In plaats van Rapp en Rapp had bureau VMX de betere totaalscore. De gemeente moest de voorlopige gunning herzien. Naar aanleiding van een rechtszaak, gestart door Rapp+Rapp, bepaalde het Gerechtshof op 4 augustus 2009 dat de oorspronkelijke jury haar reeds gegeven beoordelingen opnieuw in cijfermatige waarderingen moest uitdrukken. De gemeente heeft gevolg gegeven aan deze uitspraak.

Reageer op dit artikel