nieuws

Bouwregels in de praktijk-Kwaliteit

Geen categorie

Nieuwe eisen voor de vergunningaanvrager en de verlener zijn actueler dan ooit. Daarnaast is de verschuivende rolverdeling tussen private en publieke partijen steeds duidelijker.

Congres Bouwregels in de praktijk

In dit kader organiseren Sdu uitgevers en Vereniging Bouw en Woning Toezicht Nederland dit jaar op 26 november in de Doelen in Rotterdam, het congres Bouwregels in de praktijk 2009. Centraal staat het thema Kwaliteit. Het programma biedt informatieve sessies voor architecten, raadgevende ingenieurs, adviseurs, projectontwikkelaars en uitvoerende bouwbedrijven. En natuurlijk is het congres de plek om elkaar vanuit verschillende vakdisciplines te ontmoeten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: wijzigingen in bestaande wetgeving, zoals een steeds lagere epc, en nieuwe wetgeving, zoals de nieuwe Wabo, Eurocodes, Gebruiksbesluit en Wro.

 Meer informatie en inschrijving

Reageer op dit artikel