nieuws

Amerikaanse ambassade mag naar Wassenaar

Geen categorie

De Amerikaanse ambassade mag verhuizen naar Wassenaars grondgebied, zo heeft de Afdeling burgerrechtspraak van de Raad van State bepaald. Op 21 oktober verwierp zij de bezwaren die door de Stichting Duindigt waren ingediend. Hiermee is het door de provincie Zuid Holland goedgekeurde bestemmingsplan ‘Waalsdorperlaan’ van de gemeente Wassenaar in stand gebleven.

Amerikaanse ambassade mag naar Wassenaar

De Stichting Duindicht had bezwaar aangetekend omdat naar haar mening het onderzoek van de provincie naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet deugde. Hoewel de Raad van State moest constateren dat het onderzoek inderdaad niet aan de goede regelgeving voldeed, besloot zij toch het goedkeuringsbesluit van de provincie te accepteren. Uit een aanvullend luchtkwaliteitrapport van de gemeenteraad en het provinciebestuur is namelijk gebleken dat wel aan de normen van de geldende Wet milieubeheer wordt voldaan.

Nu de nieuwbouw van de Amerikaanse ambassade kan doorgaan, gaat the Bureau of Overseas Buildings Operations van de Amerikaanse overheid, die bij het maken van de schetsplannen een beroep deed op KuiperCompagnons uit Rotterdam, verder met de realisatie. Het bouwrijp maken van het terrein aan de Waalsdorperlaan is in volle gang. En hoewel door de procedures het project vertraging heeft opgelopen, wordt er aangestuurd op een start bouw in de loop van volgend jaar.

Reageer op dit artikel