nieuws

Concept Structuurvisie Rijnenburg: Wonen in het landschap

Geen categorie

Juurlink [+] Geluk heeft in opdracht van Gemeente Utrecht een concept structuurvisie voor Rijnenburg ontworpen waarin zij laat zien hoe de toekomst van dit gebied eruit zal zien. Voor dit Utrechtse groene en waterrijke grondgebied van circa. 1000 hecta­re ten zuiden van de A12, tussen Utrecht en het Groene Hart, worden in de komende vijftien jaar 7.000 woningen en 90 hectare bedrijvigheid gerealiseerd.

Concept Structuurvisie Rijnenburg: Wonen in het landschap

De ambitie voor Rijnenburg is een landschapsinbreiding. Het plan heeft zich niet alleen laten leiden door de druk op de woningmarkt, maar de typische kenmerken en kwaliteiten van het huidige polderlandschap zijn mede bepalend geweest. Er wordt gestreefd naar duurzame (energiebesparende) woon­vormen en werkvormen, met als ideaal dat Rijnenburg duurzame energie zou kunnen produceren voor omliggende gebieden.’

Concept Structuurvisie Rijnenburg is tot stand gekomen in samenwerking met architecten van Mourik, Den Haag.  Raadhuis Advies, Helmond. DG Groep, Boskoop. Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling.

Reageer op dit artikel