nieuws

Verbeteringen gebouwen basisonderwijs

Geen categorie

In het advies ‘Gezond en goed, scholenbouw in topconditie’ doet Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol aanbevelingen voor structurele verbeteringen van de huisvesting van basisscholen. Zij reikte vorige week haar rapport uit aan minister Van der Laan (WWI) en een vertegenwoordiger van staatssecretaris Dijksma (OCW).

Van der Pol is blij met de beslissing van het kabinet om op korte termijn 100 miljoen euro vrij te maken voor het binnenklimaat en betere energieprestaties van basisscholen. Geld alleen is niet genoeg, volgens haar zijn meer stappen nodig voor het realiseren van structurele verbeteringen. 

Nederland telt ruim 7.000 vestigingen basisonderwijs met in totaal meer dan 1,5 miljoen leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat op acht van de tien scholen het binnenklimaat onder de maat is. Hierdoor staan de gezondheid en onderwijsprestaties van meer dan een miljoen leerlingen onder druk. Het is bovendien nadelig voor de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten.

Aanbevelingen
Naast goede pedagogische ondersteuning is een stimulerend en gezond schoolgebouw een vereiste voor het welbevinden van leerlingen. Door de programma’s van eisen te actualiseren, rekening houdend met een integrale aanpak van energiebesparing, kan een grote én noodzakelijke kwaliteitsslag worden gemaakt. De bouwregelgeving moet hierop worden toegesneden. Dat geldt ook voor de benodigde financiële middelen. In hoeverre de budgetten en normvergoedingen nog wel van deze tijd zijn, moet daarom zorgvuldig in kaart worden gebracht.

Het advies geeft verder aanbevelingen om het decentrale huisvestingssysteem structureel aan te pakken. Dit kan door enerzijds kennis, informatie en voorlichting t.b.v. opdrachtgevers te bundelen en anderzijds door het aanvullen van ontbrekende kennis op centraal niveau t.b.v. beleidsontwikkeling en besluitvorming. Veel winst valt te halen in het beter ondersteunen en begeleiden van opdrachtgevers tijdens het bouwproces. 

Reageer op dit artikel