nieuws

Nieuwe ontwikkelingen bij Witteveen+Bos

Geen categorie

Witteveen+Bos heeft per 1 juli twee nieuwe vestigingshoofden benoemd. Het kantoor in Amsterdam wordt voortaan geleid door drs. ing. P.T.W. Mulder. Hij volgt ir. H. Vlijm op, die zijn aandacht gaat richten op het thema parkeren onder water in havens en grachten.

De vestiging Rotterdam komt onder aanvoering van  ir. W. B.G. Bijman. Zijn voorganger ir. R.P.N. Pater gaat zich inzetten op het klimaatrobuust inrichten van deltagebieden.

Patrick Mulder

Patrick Mulder is ruim twaalf jaar werkzaam bij Witteveen+Bos. In die tijd was hij als project- en procesmanager betrokken bij grote integrale projecten, met name op het gebied van milieueffectrapportages.   Naast zijn huidige rol als vestigingshoofd blijft Mulder leiding geven aan de groep Planstudies en verkenningen. Ook is hij lid van de Vereniging van Milieukundigen sectie milieueffectrapportage.

Wouter Bijman

Voordat Wouter Bijman vijf jaar geleden in dienst kwam bij Witteveen+Bos was hij werkzaam in het buitenland, onder meer als vestigingshoofd in Atyrau (Kazachstan). Voor zijn werk in Servië kreeg hij de PIANC Young Professional Award toegekend. Naast het leiden van de vestiging Rotterdam zal Bijman een impuls geven aan de advisering aan industriële opdrachtgevers en op havengebied in binnen- en buitenland.

Ondertekening van het raamcontract door ir. H.A.A.M. Webers, algemeen directeur van Witteveen +Bos

Een andere belangrijke ontwikkeling voor Witteveen+Bos is de ondertekening eind vorige maand van het Raamcontract voor advies- en ingenieursdiensten voor de provincie Flevoland. Naast vier ander bureaus verzorgt Witteveen+Bos het projectmanagement voor de projecten die de provincie op stapel heeft staan. 

www.witteveenbos.nl

Reageer op dit artikel