nieuws

Geen vraag naar duurzaam hout

Geen categorie

Was tot enkele jaren geleden het aanbod van duurzaam geproduceerd hout te klein, tegenwoordig blijft de vraag achter. Dit blijkt uit onderzoek door Probos in opdracht van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH).

De VVNH vermoedt dat de afname in de vraag te maken heeft met de economische crisis. Het effect kan zijn dat ook de vraag naar duurzaam geproduceerd hout in de producentenlanden wegvalt. De stimulans voor boseigenaren om hun bossen onder duurzaam bosbeheer te houden zal daarmee eveneens afnemen. 

Op 2 juli vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over duurzameinkoop. De VVNH heeft het ministerie van VROM en de Vaste Kamercommissie van VROM over de situatie geïnformeerd en de overheid opgeroepen om zelf gebruik te maken van duurzaam geproduceerd hout en daarmee het goede voorbeeld te geven.

Ook heeft de VVNH aangedrongen op het maken van resultaatgerichte afspraken met alle relevante schakels in de keten. Bovendien heeft de VVNH de overheid nogmaals verzocht gebruik te maken van financieel economische instrumenten om duurzame producten ten opzichte van niet duurzaam producten prijstechnisch aantrekkelijker te maken.

Reageer op dit artikel