nieuws

Nominaties faculteit Bouwkunde Delft bekend

Geen categorie

De jury van de internationale ideeënprijsvraag voor een nieuw gebouw voor de faculteit Bouwkunde van de TU Delft heeft acht genomineerden aangewezen. Op 14 maart worden de prijswinnaars en eervolle vermeldingen bekend gemaakt in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam.

Nominaties faculteit Bouwkunde Delft bekend

Dan vindt tevens een debat plaats en wordt de tentoonstelling ‘Building for Bouwkunde’ geopend waarin de inzendingen tot 7 juni te bezichtigen zijn. Op 13 mei 2009 verschijnt een publicatie over de prijsvraag en de denktank die zich binnen de TU Delft over de toekomst van de faculteit en de ‘TU wijk’ heeft gebogen en wordt een symposium georganiseerd op de tijdelijke locatie van de faculteit aan de Julianalaan in Delft.

De TU Delft ontving 466 inzendingen. De opgave was om na te denken over een concept voor ‘het onderwijsgebouw van de toekomst’ en over de plaats van de faculteit in het Mekelpark (de TU wijk) en Delft. De meeste inzendingen hielden vast aan de oude locatie van Bouwkunde, met soms een duidelijke verwijzing naar het oude gebouw. Andere hebben die plek losgelaten en voorstellen gedaan voor locaties op de campus waar de faculteit een bindende factor voor de TU Delft kan zijn. Een aantal inzenders maakt gebruik van bestaande gebouwen en verwijst daarmee, al dan niet expliciet, naar leegstaande bijzondere gebouwen en naar de huidige huisvesting van de faculteit.

Genomineerden
De genomineerden zijn, in volgorde van registratie:
– Green-Housed Culture van Marc Bringer (1972, architect) en Ilham Laraqui, Parijs, Frankrijk
– A world without objects van Gijs Raggers (1973, architect), Rotterdam
– Learning and creating van Olli Raila (1983, student), Heikki Muntola, Heikki Riitahuhta, Mikko Jakonen en Eetu Arponen, Oulo, Finland
– Post Ignem van Tom Haelvoet (1984, architect) en Eveline Hanssens, Wondelgem, België
– BK City, not a metaphor van Henk Engel (1949, architect), Erik van den Berg en Marius van der Meulen, Delft
– Ego Eco-System van Marc Koehler (1977, architect), Martijn de Geus, Miriam Tocino, Stepan Havlik, Carlos Franco en Hans Smolenaers, Amsterdam
– Vertical Forum van Elsbeth Ronner (1984, student) en Mick van Gemert, Rotterdam
– Amalgam van Laura Alvares (1977, architect), Amsterdam.

De inzendingen zijn beoordeeld op drie criteria, te weten de conceptuele kracht, de architectonische kwaliteit en economische en ecologische haalbaarheid van het ontwerp. 

Ongeveer een derde van de inzendingen is afkomstig van studenten, tweederde is van architecten. Opvallend is het grote aantal inzendingen uit Italië, waar de prijsvraag in september j.l. op de Architectuur Biënnale in Venetië is gelanceerd door Minister Plasterk. 

www.buildingforbouwkunde.nl 
www.nai.nl

Reageer op dit artikel