nieuws

Crisis bij Cie., INBO en KOW ‘redelijk onder controle’

Geen categorie

Terwijl hun vakvereniging massaontslag onder architecten verwacht, stellen bureau als Cie., INBO en KOW dat de crisis voelbaar is, maar dat verder alles “redelijk onder controle” is. Over massale ontslagrondes praten ze vooralsnog niet. Dick Ringeling van INBO meldt zelfs dat binnen zijn organisatie nog vacatures open staan. Deze hebben echter geen betrekking op de bouwkundige tak van het bureau. “Des te dichter bij de realisatie”, zo stelt hij, “hoe harder de effecten van de crisis voelbaar zijn.”

Crisis bij Cie., INBO en KOW ‘redelijk onder controle’

Afgelopen vrijdag sprak zowel Jeroen van Schooten als Pi de Bruijn over de zorgelijke situatie van de architectuur in het NOS journaal. Uit onderzoek dat Van Schooten namens de BNA onder architecten had laten verrichten, blijkt dat de komende tijd dertig tot vijftig procent zal worden ontslagen. De Bruijn van de Cie. zag de afgelopen maanden de bureauomzet licht dalen, maar als hij vooruit kijkt, ziet hij de voorraad werk op de plank flink afnemen. 

Hans Kuiper vertelt dat KOW al ruim een half jaar geleden begonnen is maatregelen te treffen om de crisis het hoofd te bieden. Hij ziet de economische malaise vooral als een aanleiding om de organisatiestructuur van zijn bureau onder de loep te nemen. Enkele maanden geleden berichtte de Haagsche Courant dat bij KOW veel mensen eruit zouden gaan. Ook op dat moment werd dit bericht door het bureau ontkend.

In het verlengde van de voorstellen die de BNA de afgelopen week presenteerde aan de Ministers van Financiën, WWI en EZ, de Rijksbouwmeester, de vier Bouwministeries, Defensie, VROM, LNV, V&W, en de VNG, blijkt ook door architecten te worden nagedacht over maatregelen die het tij kunnen keren. Het initiatief wordt hierbij vooral van de overheid verwacht. Deze zou onder andere als opdrachtgever van grote bouwprojecten een grote bijdrage kunnen leveren. 

Pi de Bruijn ziet in de crisis een reële kans om verloederde bedrijventerreinen aan te pakken en deze duurzaam te ontwikkelen. Dit voorstel wordt ook door Hans Kuiper en Dick Ringeling toegejuicht. Laatstgenoemde signaleert dat de overheid veel investeert in infrastructuur. Dit is op zich een goede zaak, maar het levert geen werk op voor architecten. Opdrachten voor grote openbare gebouwen of overheidsinstellingen zouden veel werk genereren. 

Hans Kuiper maakt bij de voorstellen van de BNA de kanttekening dat deze pas op de langere termijn effect hebben. Volgens hem is de crisis vooral een liquiditeitsprobleem. Een snelle oplossing hiervoor zou zijn, dat architecten vooraf betaald krijgen voor nieuwe planfases. Hiermee zou de financiële positie van architectenbureaus direct worden verbeterd. 

Ook de komende maanden houdt de Architect de gevolgen van de kredietcrisis nauwlettend in de gaten. Graag ontvangt de redactie uw commentaar, visie en ideeën over de kredietcrisis en de invloed hiervan op de bouwpraktijk. Stuurt u deze naar architect@sdu.nl

Reageer op dit artikel