nieuws

Brabant pakt kredietcrisis aan

Geen categorie

De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft besloten om bedrijventerreinen te herstructureren en de woningbouw op peil te houden om de gevolgen van de economische crisis te helpen beperken. De provincie doet dat samen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Hieronder bevindt zich Bouwend Nederland, dat de acties voorstelde.

Brabant pakt kredietcrisis aan

De provincie zal zich de komende tijd hard maken voor het realiseren van 4000 tot 5000 woningen. Daarmee zijn 7500 arbeidsplaatsen gemoeid. Daarnaast zal er gewerkt worden aan het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in bestaande woningbouw. Het gaat hierbij om 20.000 woningen in de periode van 2009 tot 2011. 

Reageer op dit artikel