nieuws

BNA roept overheid op tot actie

Geen categorie

De maatregelen die het Rijk nu neemt in het kader van de economische crisis zullen de harde klap die de architectenbranche krijgt volgens de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) niet verzachten. De maatregelen richten zich nu onder meer op infrastructuur en energiebesparende maatregelen in woningen.

BNA roept overheid op tot actie

De BNA heeft het Rijk en de lagere overheden opgeroepen snel actie te ondernemen en een breed pakket maatregelen op te tuigen. Opdrachtgevers moeten nieuwe plannen kunnen blijven maken en uitvoeren.

 

De aandacht van overheidsopdrachtgevers gaat nu vooral uit naar uitvoeringsgerede plannen en naar de isolatie van woningen. Dat zijn te eenzijdige maatregelen die zich richten op delen van de markt. De BNA heeft de minister van WWI opgeroepen alsnog creatiever naar maatregelen te zoeken en biedt aan om mee te denken. De bond heeft de vier bouwministeries (VROM, Defensie, Landbouw en Verkeer en Waterstaat) en VNG, IPO en de Unie van Waterschappen als belangrijkste overheidsopdrachtgevers opgeroepen plannen te blijven maken en die zoveel mogelijk naar voren te halen.

 

Bron: BNA

Reageer op dit artikel