nieuws

Zichtbaarheid voor Bouwnetwerk

Geen categorie

In 2009 bestaat het Bouwnetwerk 25 jaar. Het thema ‘Zichtbaarheid’ moet het landelijke netwerk voor hoger opgeleide vrouwen in de bouw op de kaart zetten.

Het vijfde lustrum wordt gevierd met bijeenkomsten en activiteiten voor leden, oud-leden en zakelijke netwerkpartners. Een van de activiteiten is de bekendmaking van de monitoring van de Commissie Baksteen die door het Bouwnetwerk is geformeerd om twaalf bedrijven te monitoren bij hun inspanningen om de vrouwen in hun bedrijf naar de top te begeleiden. Dit traject is het vervolg van het onderzoek ‘getallen op tafel’. Hiermee is de positie van hoogopgeleide vrouwen in de bouwbranche in beeld gebracht. 

In 1984 ontstond Bouwnetwerk (BNW) vanuit de Stichting Vrouwennetwerk. Het netwerk heeft 160 leden. Doelstelling van bouwnetwerk is een contactgroep voor vrouwen in de bouw te zijn en de doorstroom van vrouwen in de bouw naar maatschappelijk invloedrijke posities te bevorderen. 

Het 5e lustrum gaat van start op donderdag 22 januari in het gebouw van Rijkswaterstaat Westraven.

Reageer op dit artikel