nieuws

Nieuwe jury in Utrecht na rekenfout

Geen categorie

De gemeente Utrecht moet de zeven ontwerpen voor de Bibliotheek op het Smakkelaarsveld opnieuw laten beoordelen door een nieuwe jury. Dit is de verrassende uitkomst van een kort geding dat Rapp + Rapp had aangespannen tegen de gemeente Utrecht.

Rapp + Rapp was aanvankelijk als winnaar aangewezen, maar nadat was gebleken dat de gemeente bij de berekening van het eindresultaat een rekenfout had gemaakt, werd de opdracht voorlopig aan VMX gegund.

De eis van Rapp + Rapp dat het plan van VMX ongeldig moet worden verklaard, wees de rechter in de zitting van afgelopen vrijdag echter af. Naar het oordeel van de rechter is de inschrijving wel degelijk geldig. 

Ook kreeg de jury onder leiding van de voormalige Vlaamse bouwmeester Bob van Reeth een flinke veeg uit de pan. De rechter vond namelijk dat de beoordeling van de ingediende visies niet op zorgvuldige wijze tot stand was gekomen en dat de ingediende visies opnieuw moeten worden beoordeeld. 

De jury moet uit andere leden bestaan, maar de samenstelling (drie inhoudelijk deskundigen, drie leden namens de opdrachtgever en een jurylid voor draagvlak in de politiek) kan wel gelijk blijven.

De gemeente Utrecht heeft aangekondigd zo snel mogelijk een nieuwe jury te zullen samenstellen.

De volledige uitspraak kan worden nagelezen op http://jure.nl/BG9263

maquette-1.jpg    rapp.jpg
Het ingediende plan van VMX                       Het ontwerp van Rapp + Rapp

Reageer op dit artikel