nieuws

Groei architectenbranche onder druk

Geen categorie

Voor de meeste architectenbureaus wordt 2009 in economisch opzicht een moeilijk jaar. Dit blijkt uit onderzoek dat de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) in november en december 2008 uitvoerde onder zijn leden.

Groei architectenbranche onder druk

Ruim de helft (52%) van de bureaus voorziet dit jaar een daling van de omzet. Ruim 30% verwacht dat de omzet ongeveer gelijk zal blijven. Circa 17% van de bureaus denkt in 2009 wel meer omzet te realiseren dan in 2008. Het overgrote deel van de architectenbureaus (61%) verwacht dat het qua personeelsbestand even groot blijft, of zelfs krimpt (29%). Een tiende van de bureaus verwacht daarentegen in 2009 een uitbreiding van het aantal medewerkers.

Met name woningbouw staat onder druk
Gevraagd naar de verwachtingen van de orderportefeuille in 2009 menen de bureaus dat met name de bouw van woningen en kantoren het sterkst zal afnemen (respectievelijk 37% en 39% procent denkt dat het belang van deze sector voor hun bureau afneemt). De sectoren die volgens de meeste bureaus het sterkst in belang zullen toenemen, zijn de gemengde projecten (wonen/werken/winkelen) en de gezondheidszorg (respectievelijk 24% en 23% verwacht een toename).

Gekeken naar het soort opdracht, dan valt op dat 47% van de bureaus denkt dat ‘renovatie/verbouw’ voor hen in belang zal toenemen. 46% van de respondenten verwacht een afname in de nieuwbouw van woningen.

Type opdrachtgever
De verwachting is dat in 2009 woningcorporaties en de gezondheidszorg belangrijker worden als opdrachtgever voor de architectenbureaus. Respectievelijk 31% en 19% van de bureaus spreekt deze verwachting uit. Daartegenover staat de inschatting dat het belang van projectontwikkelaars (volgens 36%), aannemers (27%) en particulieren (21%) juist zal afnemen.

Aan het BVO verdiepingsonderzoek 2008 van de Bond van Nederlandse Architecten namen 443 BNA-leden deel. De inschatting is dat het beeld dat uit dit onderzoek voortkomt overeen komt met dat van de totale branche.

Bron: www.bna.nl

Reageer op dit artikel