nieuws

Meldpunt voor aanbestedingen start 1 januari 2009

Geen categorie

Op 1 januari 2009 gaat het BNA Meldpunt Architectenselectie van start. Leden van de BNA kunnen bij dit meldpunt terecht met ervaringen, klachten of opmerkingen over Europese aanbestedingen van architectendiensten. De BNA wil met het Meldpunt goede en slechte ervaringen verzamelen om die door te sluizen naar de politiek of de publiciteit te zoeken.

Aan de hand van de meldingen zal worden vastgesteld wat regelmatig misgaat bij aanbestedingen van architectendiensten. In voorbeeldsituaties waarvan de BNA tijdig op de hoogte is gesteld, kan de BNA besluiten concrete acties tegen de opdrachtgever/adviseur te ondernemen. De BNA wil ook voorbeelden van goede aanbestedingen ontvangen om procedures te kunnen verbeteren.

Een goede aanbesteding voldoet aan de uitgangspunten uit de Werkmap Europees aanbesteden voor opdrachtgevers van de BNA. De bond vindt dat creatieve diensten, zoals architectendiensten, niet goed aanbesteed kunnen worden en dus helemaal uit de huidige aanbesteedplicht gehaald moeten worden. Zolang de aanbesteedplicht geldt, zal de BNA er alles aan doen om het selectieproces van architecten zo goed mogelijk te laten verlopen. In dit kader heeft de BNA onder meer handleidingen voor opdrachtgevers gepubliceerd. Ook bepleit de BNA de oprichting van een Opdrachtgeverssteunpunt Europees Aanbesteden, een kennisinstituut waar de noodzakelijke kennis van goede aanbestedingen is gebundeld.

Reageer op dit artikel