nieuws

De Gouden Piramide 2009 – Gebiedsontwikkeling

Geen categorie

Ook in 2009 is er weer de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedebouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Het thema van volgend jaar is gebiedsontwikkeling.

De prijsronde 2009 is bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dat kunnen bijvoorbeeld woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken zijn. Maar ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie. 

Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen: gemeenten, provincies, waterschappen, particulieren, bedrijven, private instellingen, professionele opdrachtgevers.

Met de uitvoering van het in te zenden project moet in de vier jaren voorafgaand aan de toekenning van de prijs (dus uiterlijk 1 januari 2009) zijn begonnen. 

De inschrijving voor deze ronde start op 15 december a.s. en sluit op 13 maart om 17.00 uur 2009. Iemand voordragen kan ook. 

Jury
De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury bestaande uit:
Liesbeth van der Pol, Rijksbouwmeester, voorzitter. Dick Regenboog, partner Ecorys Vastgoed, voorheen de Alliantie Ontwikkeling. Michiel Wagenaar, docent geografie en planologie, Universiteit van Amsterdam. Roelof Bleker, wethouder stedelijke ontwikkeling en cultuur, Enschede. Sjoerd Soeters, architect/ Soeters Van Eldonk architecten. Paul Toornend, architect/ir. PRJ Toornend architecture urbanisme. Bregtje van der Haak, documentairemaker. Michelle Provoost, vakcriticus/Crimson en Ton Idsinga, secretaris

Eind april zullen de minimaal drie, maximaal vijf genomineerden bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op 28 november 2009.

De rijksprijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 50.000 euro en een publicatie.

Voor alle overige informatie : www.goudenpiramide.nl

Reageer op dit artikel