nieuws

Visies op Almere Kust

Geen categorie

Amvest, BPF Bouwinvest en Vesteda hebben onlangs hun visies op de ontwikkeling van de kustzone van Almere gepresenteerd. Bedoeling is dat de beleggers het gebied niet alleen ontwikkelen, maar ook beheren.

In alle plannen is rekening gehouden met de wens van de Rijksoverheid (VROM) om stedelijke gebieden vanuit één aanpak te ontwerpen, waarbij architectuur, stedebouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst vanaf het begin op elkaar worden afgestemd. Ook willen alle drie bedrijven functies mengen, zodat een leefbare, levendige wijk ontstaat. Daarbij is veel ruimte voor strand, duinen en groen. Rond de haven komt het centrum. De plannen verschillen op details.

Almere.jpg    vesteda-2.jpg

Vesteda onderscheidt vier deelgebieden met elk een eigen karakter. Deze zijn met elkaar verbonden door dijk, strand, water en groen. Een park loopt als een groene ruggengraat door Almere Kust en verbindt de deelgebieden. Het park heeft groenribben die hier en daar tot aan de dijk komen. Er is veel water om het blauwe karakter van Almere te ondersteunen.

Amvest - Zuidelijke kop.jpg    amvest-2.jpg

Amvest maakt van de Kustzone een strand- en duingebied met duinen tot tien meter hoog. Drie duinen liggen haaks op de dijk en verbinden het strand met het achterliggende gebied. De aanleg van de duinen zorgt ervoor dat de kwaliteit van het water in het IJmeer en Markermeer verbetert. Het zand wordt namelijk gewonnen door diepe troggen te graven in het IJmeer en Markermeer waar vervolgens slib in kan bezinken. Tevens kunnen de duinen dienen voor warmte-koude opslag.

Almere impressie.jpg    Almere impressie-2.jpg

BPF Bouwinvest wil de bestaande dijk uitbreiden tot een duinzone die deel uitmaakt van de stad: een stedelijke kustzone. Op het kruispunt tussen centrum, haven en strand komt als landmark een heuvel van 35 meter hoogte. De kustzone wordt duurzaam en sociaal. De deelgebieden worden met elkaar verbonden door een brede houten boardwalk door de duinen. Dankzij bus- en bootverbindingen wordt het gebied goed ontsloten en is het bereikbaar voor alle Almeerders.

Reageer op dit artikel