nieuws

Green Office 2015

Geen categorie

Onlangs is een plan gelanceerd voor de zevenvoudige activering van binnenstedelijke gebieden. Het concept, Green Office 2015, is op initiatief van directeur Aart van Gelder van Imtech Nederland integraal ontwikkeld door projectpartners uit de bouwsector, het bedrijfsleven, van kennisinstituten en uit overheden.

Green building-4.jpg    

De partners zijn in staat om een gebied ter grootte van een vierkante kilometer zevenvoudig te activeren. Dat gebeurt door een ‘web’ over infrastructuur heen te bouwen. Het concept, een energieproducerend gebied met een brugfunctie, kanoveral worden toegepast en naar gelang de lokale omstandigheden en gebruikerswensen worden ‘aangekleed’.

Green building-2.jpg    

Green Office 2015 is een flexibel gebouw dat in de loop der jaren verschillende functies kan vervullen. Het wordt ontwikkeld volgens het principe ‘open bouwen’: de gebruiker bepaalt de indeling en de inhoud. De partners willen innovatieve technieken toepassen en zorgen dat het gebouw meer duurzame energie opwekt dan het verbruikt. De bewegingsenergie van gebruikers wordt bijvoorbeeld opgevangen en hergebruikt. Rioolwater, oud papier en afval worden omgezet in energie en aan de energetische kringloop van het complex toegevoegd. Ook maken algen biogas. De flexibele werkplekken zijn voorzien van een vraaggestuurd hybride ventilatiesysteem, dat buitenlucht nabehandelt tot het gewenste binnenklimaat op werkplekniveau. Het systeem zorgt in de kernen voor een basisklimaat en in de kantooromgeving voor een per werkplek individueel aanpasbaar microklimaat. Met OLED-verlichting wordt gezorgd voor een egaal licht dat geen warmte afgeeft.

www.greenoffice2015.nl

green building-3.jpg

Reageer op dit artikel