nieuws

BNA: “Ondoordacht kabinetsbesluit afschaffen verplichte welstandstoets”

Geen categorie

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is het volstrekt oneens met het voornemen van het kabinet de Woningwet zodanig te wijzigen dat de adviesverplichting door een onafhankelijke welstandscommissie wordt geschrapt.

Het kabinet wil hiermee gemeenten meer vrijheid bieden om zelf te bepalen in hoeverre en van wie een advies wordt ingewonnen ter onderbouwing van het besluit omtrent verlening van een bouwvergunning. Het kabinet verwacht dat procedures voor bouwplannen waar geen onafhankelijk welstandsadvies nodig is, hierdoor sneller kunnen worden afgehandeld.

De voorgenomen beslissing staat haaks op het kabinetsbeleid, zoals neergelegd in de Architectuurnota 2009-2012 en in het programma ‘Mooi Nederland’. Het kabinet wil met dit beleid juist een mooiere, duurzame en goed leefbare omgeving bevorderen. Met afschaffing van de onafhankelijke toets gooit het kabinet een van de belangrijkste instrumenten om de gewenste architectonische en ruimtelijke kwaliteit in Nederland te borgen, weg.

De BNA beschouwt het onafhankelijke advies van een welstandscommissie als het hart van de welstandsadvisering. Om het standpunt toe te lichten neemt de Bond contact op met de betrokken bewindslieden en Kamerleden.

www.bna.nl

Reageer op dit artikel