nieuws

Oplevering – Flexibel kantoorgebouw

Geen categorie

Omdat het kantoorgebouw van het Openbaar Ministerie in Lelystad op termijn beschikbaar komt voor de huisvesting van een andere organisatie, moest het een universeel gebouw worden. Architect Rob Hootsmanskoos voor een hybride-aanpak. Hij ontwierp een flexibel kantoorgebouw, maar dan met een herkenbare, representatieve gevel.

OM-Lelystad-1.jpg

De contour is bepaald door de omringende bebouwing. Het gebouw telt vijf bouwlagen plus een kelder. Als draagstructuur is gekozen voor T-vormige prefab betonelementen met in de gevel en een dragende kern. Tussen de gevel en de kern zijn gewichtsbesparende bollenvloeren gespannen. Rondom de kern ontstaat zo een vrij indeelbare ruimte. Alle voorzieningen, zoals lift, trappenhuis en sanitair, bevinden zich in de kernzone.

OM-Lelystad-2.jpg

Het gebouw heeft een klimaatgevel en betonkernactivering. Alle leidingen voor de installaties zijn ingestort. De harde betonakoestiek wordt gedempt middels geperforeerde binnenwanden van staal waarachter geluidisolerend materiaal is aangebracht.

Tussen de binnengevel (enkel glas) en de isolerende buitenhuid (dubbel glas) bevindt zich en een luchtspouw waarin de zonwering, afzuigkanalen, warmtewisselaar en radiatorleidingen voor de individuele temperatuurregeling zijn opgenomen. Inblaasroosters voor de ventilatielucht bevinden zich in het plafond.

De buitenhuid is opvallend vlak gedetailleerd. Kaders van zwart geperforeerd staal sluiten in één vlak aan op de vierkante dubbelglasvlakken en trekken een strak rasterpatroon over de gevels. De glimmend stalen roosters zijn gewoonlijk te vinden als vloer in varkenstallen. Hier zijn ze omgekeerd toegepast en van een coating voorzien. Achter de horizontale roosters en in de kozijnneggen is spiegelglas aangebracht. In de binnengevel bevinden zich ter plaatse van de roostersventilatiesleuven. 

OM-lelystad-3.jpg

Dit project wordt uitgebreid besproken in het oktobernummer van de Architect.

Reageer op dit artikel