nieuws

Minder geluid met straatbaksteen in keperverband

Geen categorie

Onderzoek van Bureau M+P naar de geluidsbelasting van wegverhardingen met gebakken materialen toont aan dat straatbaksteen tot bijna 2 dB (A) minder geluid op hoeft te leveren dan door de wetgever werd aangenomen.

Tot nog toe gold een wettelijk bepaalde toeslag van 4 dB bij toepassing van elementenverharding als straatbaksteen. Maar straatbaksteen gelegd in keperverband heeft een gemeten geluidstoeslag van slechts 2,2 dB (A) bij 30, 40 en 50 km/h.

Ook is gebleken dat de afmetingen van de stenen geen invloed van betekenis hebben op het geluidsniveau. Straatbakstenen zijn voorts duurzaam, kleurecht en flexibel te gebruiken waardoor leidingen en kabels onder de weg makkelijk(er) toegankelijk zijn. Verder kunnen zij bijdragen aan vermindering van de verdroging van de bodem.

www.stillerverkeer.nl

www.straatbaksteen.nl

Reageer op dit artikel