nieuws

Definitief ontwerp nieuwe boulevard Scheveningen

Geen categorie

Het ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft de opdracht verworven voor het definitief ontwerp en het bestek van de nieuwe boulevard en zeewering in Scheveningen. De gemeente Den Haag vervult hierbij mede namens het Hoogheemraadschap van Delfland de rol van opdrachtgever.

De nieuwe boulevard is een ontwerp van de Spaanse architect en stedebouwkundige Manuel de Solà-Morales. In verband met de zeespiegelstijging was bij het ontwerp veiligheid een van de belangrijkste uitgangspunten. Een extra dijk, die in de nieuwe boulevard wordt weggewerkt, moet het achterland voldoende bescherming bieden. Daarbij krijgt de boulevard de allure van een wereldse badplaats door middel van een wandel- en verblijfsgebied tussen de Scheveningse Slag en het Noordelijke Havenhoofd. 

Witteveen+Bos wordt bij dit project ingeschakeld voor de harde constructie van de dijk onder de boulevard. Het voorontwerp zal worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp en vervolgens vertaald in een RAW-bestek. Daarbij zorgt het ingenieursbureau voor het opstellen van een plan van aanpak voor geotechnisch en geohydrologisch onderzoek, een risicodossier, een veiligheids- en gezondheidsplan en de directieraming. De uitwerking van de inrichting van de boulevard zelf op en voor de dijk wordt verzorgd door het Ingenieursbureau Den Haag.

De planning gaat ervan uit dat de nieuwe Scheveningse boulevard begin 2013 een feit is. De werkzaamheden worden in fases verricht, zodat Scheveningen goed bereikbaar blijft. Het plan maakt deel uit van het programma Kustvisie Zuid-Holland.

Reageer op dit artikel