nieuws

Bouw vertraagd door tekortschietende gemeenten

Geen categorie

Uit onderzoek in opdracht van de BNA blijkt dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse architectenbureaus de dienstverlening bij gemeenten als slecht tot zeer slecht beoordeelt.

Dit leidt tot vertragingen in de behandeling en beoordeling van bouwplannen. Gevolg is economische schade voor architectenbureaus en hun opdrachtgevers. Maatschappelijk gevolg is dat nieuwbouw- of renovatieprojecten onnodige vertraging oplopen. 

De kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten bij de afhandeling en de beoordeling van bouwplannen en bouwvergunningaanvragen wordt door 40 procent van de bureaus als slecht of zeer slecht beoordeeld. Gemeentelijke procedures rond bestemmingsplanwijzigingen worden door 89 procent van de bureaus als belemmerend ervaren. Slechts 37 procent is tevreden over de deskundigheid van het ambtelijke apparaat, met name bij bouwaanvragen van complexe en/of grote projecten, terwijl slechts 29 procent de behandelend ambtenaren   beoordeeld als oplossingsgericht en in staat om ‘out of the box’ te denken. 

Volgens de BNA zijn de lagere overheden onvoldoende toegerust om de extra verantwoordelijkheden die zij hebben gekregen in de ruimtelijke ordening waar te maken. De bond roept de rijksoverheid dan ook op om deze overheden te helpen bij het maken van een kwalitatieve inhaalslag. Ook de wettelijke verankering van de Gecertificeerde Bouwplantoets kan helpen om de gemeentelijke diensten Bouw- en Woningtoezicht te ontlasten. De BNA roept de overheid tevens op de bouwregelgeving niet alleen tot een noodzakelijk minimum te reduceren maar de bestaande regelgeving ook te stroomlijnen.

De BNA liet het onderzoek doen omdat er geregeld signalen van architecten komen over kwalitatieve en kwantitatieve problemen bij zowel vergunningsprocedures als bestuurlijke processen. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid heeft het onderzoek uitgevoerd.

www.bna.nl

Reageer op dit artikel