nieuws

Project – Multifunctioneel gebouw in Gouda

Geen categorie

Gouda is binnenkort een multifunctioneel gebouw rijker. De opdracht voor deze zogenoemde MFA is na een Europese aanbesteding gegund aan Atelier Pro. Het door Woonpartners Midden Holland in opdracht van de Gemeente Gouda te realiseren complex gaat onderdak bieden aan een buurtcentrum, scholen, kinderopvang, sportvoorzieningen en een gezondheidscentrum.

Project – Multifunctioneel gebouw in Gouda

Bij het ontwerp maakt Atelier Pro gebruik van de verborgen kwaliteiten van de locatie in Gouda-Oost. Het Wilsonplein ligt in een tuinstedelijke omgeving met monumentale bomen aan het water van de singels. De bestaande bebouwing volgt vooral het orthogonale patroon van de naoorlogse stempelwijk, met als uitzondering een naastgelegen woongebouw met een eigenzinnige hoekverdraaiing. Het haakvormige bakstenen bouwvolume van de toekomstige MFA speelt hierop in. Vanuit het school- en buurtplein aan de zuidkant van het gebouw leidt een tribunetrap via schoolterrassen naar een speelkooi op het dak. Het entreeplein met parkeren bevindt zich aan de noordzijde van het complex. Vanuit hier zijn het centrum voor Jeugd en Gezin en de gymzaal te bereiken. Het plein vormt een annex van de Bernadottelaan. Hieraan komt de ‘kiss and ride’ strook en de hoofdentree naar het hart van het gebouw.

In de middenvleugel van het gebouw bevinden zich twee hogere ruimtes, die het buurtservicecentrum en de school een eigen hart geven. De gymzaal wordt ondergebracht in de oostelijke vleugel. Appartementen zijn te vinden in de bovenste bouwlagen van de westelijke vleugel. 

www.atelierpro.nl

Reageer op dit artikel