nieuws

Haagse PvdA fractie gaat voor kwaliteit in bouw

Geen categorie

Wordt Den Haag architectonisch gezien een grijze muis? De laatste jaren heeft zij een reputatie opgebouwd als stad die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en waar mooi wordt gebouwd. Dit moet zo blijven, de complexe aanbestedingsregels mogen hoogwaardige architectuur niet in de weg staan, aldus de PvdA fractie in de Haagse Gemeenteraad.

Dat de zorgen van de fractieleden Minderhout en Cohen Jehoram gegrond zijn, blijkt uit een recent onderzoek door Atelier Kempe Thill naar de aanbestedingsregels. Lang niet alle opdrachtgevers spelen goed in op de formele cultuur van de Europese Unie. Het nauwkeurig naleven van alle procedures op juridisch en budgettair gebied schijnt de prioriteit te hebben. De angst om op dit gebied fouten te maken, is groot. Met name jonge architecten en kleine beginnende bureaus dreigen hiervan het slachtoffer te worden. De gevolgen laten zich raden; minder ruimte voor innovatie, ontwikkeling en kwaliteit. 

Illustratief voor deze ontwikkeling is de strijd om het ontwerp van het stadhuis in Westland. Maar liefst zeven architecten haakten af in de laatste fase van de selectieprocedures, onder wie de voormalige rijksbouwmeester Jo Coenen. 

De PvdA fractie wil weten hoe het college de aanbestedingsprocedures hanteert en hoe strikt zij daarmee omgaat. En wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente om de negatieve gevolgen in de hand te houden. Want Den Haag moet ook in de toekomst waken voor architectonische kwaliteit.

Zie ook: www.denhaag.pvda.nl

Reageer op dit artikel