nieuws

Almere Hout Noord stap verder

Geen categorie

De woningcorporaties Ymere, Vestia en Stadgenoot werken de komende tijd hun visie op de ontwikkeling van Almere Hout Noord als een sociaal duurzame wijk verder uit. Dat gebeurt op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie onder voorzitterschap van Pieter Winsemius.

Begin dit jaar vroeg de gemeente de corporaties om op basis van het begrip ‘sociaal duurzaam’ hun visies op de ontwikkeling van Almere Hout Noord te geven. In deze wijk komen in totaal 4.200 woningen voor 12.000 inwoners. 

Wethouder Adri Duivesteijn: ‘Almere vraagt corporaties niet alleen om woningen te bouwen, maar ook om een visie te verwerkelijken en te beheren. Dit betekent dat de corporatie verantwoordelijk is voor de sociale ruggengraat: een substantieel aantal betaalbare woningen en voorzieningen voor onderwijs, zorg, welzijn en cultuur, met de verantwoordelijkheid voor het beheer op de lange termijn.’ Vestia is gekozen vanwege de uitwerking van het ‘wijkschap’ als samenwerkingsvorm voor eigendom, ontwikkeling en beheer. Stadgenoot onderscheidde zich door zijn visie op het functioneren van en wijk en de rol van flexibiliteit daarin. Ymere en Vestia ontwikkelden een systeem waarmee eigenaren én huurders via aandelen of certificaten een financieel belang krijgen in de wijk. In een volgende fase vertalen de corporaties hun visie in een concreet ontwerp dat begin 2009 klaar moet zijn. Vervolgens kiest de beoordelingscommissie één corporatie uit voor de planuitwerking. Hout Noord ligt ten oosten van Almere, met de A6 aan de noordkant. Het gebied bestaat uit een woongedeelte en een bedrijvenlocatie: het A6-park. Het streven is om al in 2010 te beginnen met de bouw van Almere Hout Noord.

Reageer op dit artikel