nieuws

Wet- en regelgeving – Wettelijke bij- en nascholingverplichting voor architecten

Geen categorie

Architecten zijn vanaf 15 juli 2008 verplicht om tenminste zestien uur per jaar aan bij- en nascholing te doen. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van deze verplichting ligt bij de architect zelf. Ook moet hij te allen tijde bereid zijn een registratie van bij- en nascholingsactiviteiten te tonen aan zijn opdrachtgever. Doel van deze verplichting is te waarborgen dat architecten in het snel veranderende beroepsveld op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied.

 De bij- en nascholingsverplichting is opgenomen in de ‘gewijzigde Wet op de architectentitel’, zoals die op 26 februari is aangenomen in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is besloten dat de Stichting Bureau Architectenselectie (SBA) hierbij een faciliterende rol kan vervullen. 

Deze rol houdt onder meer in dat diegenen die vrijwillig informatie verstrekken waaruit blijkt dat er is voldaan aan de bij- en nascholingsverplichting, door de SBA kunnen worden onderscheiden van de overige in het architectenregister geregistreerde architecten. Opdrachtgevers kunnen via dit register zien in welke mate de architect zijn verplichtingen ten opzichte van bij- en nascholing nakomt. 

De gewijzigde Wet op de architectentitel is op 15 juli 2008 in werking getreden. De implementatie van de richtlijn erkenning beroepskwalificaties (richtlijn 2005/36 EG) is door de publicatie in het Staatsblad (Stb. 2008, 230) van de wijziging van de Wet op de architectentitel voltooid. De inwerkingtreding van dit voorstel tot wijziging van de Wet op de architectentitel is de voorloper van het wetsvoorstel dat er toe dient om van de Wet op de architectentitel een krachtiger kwaliteitsinstrument te maken.

Zie: www.rijksbouwmeester.nl onder ‘Nieuws’ het bericht ‘Kwaliteitsimpuls voor ‘vak’architect door bij- en nascholing’. 

Bron: Atelier Rijksbouwmeester

Reageer op dit artikel