nieuws

Personalia – Seniorpartners Witteveen+Bos

Geen categorie

Ir. R.P.N. Pater is met ingang van 1 juli benoemd tot seniorpartner bij Witteveen+Bos Raadgevend ingenieurs. Per diezelfde datum zijn prof ir. J.H.J.M. van der Graaf en ir. P.H. Schouten teruggetreden als seniorpartner.

Richard Pater is sinds 1994 in dienst bij Witteveen+Bos. Vanaf 2003 is hij werkzaam als hoofd van de vestiging in Rotterdam. Vanaf 2007 bekleed hij tevens de functie van PMC-leider Hoogwaterbescherming en landinrichting. 

Jan de Graaf blijft als senioradviseur verbonden aan het ingenieursbureau. In 1970 kwam hij in dienst en van 1988 tot 2003 bekleedde hij de functie van algemeen directeur. De Graaf was   mede verantwoordelijk voor de overgang van maatschap naar besloten vennootschap en voor de invoering van de werknemersparticipatie in 1992. 

Met zijn terugtreding als seniorpartner verlaat Peter Schouten het bedrijf. Hij gaat zich als seniorpartner onder meer richten op zijn functie als programmadirecteur van de Stichting H2O Partners Sumatra. Schouten was vanaf 1981 in dienst en van 1995 tot 2007 directeur van de sector water.

www.witteveenbos.nl

Reageer op dit artikel