nieuws

Strenge energienormen vragen om subsidie

Geen categorie

Volgens meer dan de helft van de bouwbranche (55%) leiden steeds scherper wordende energienormen tot een verslechtering van het binnenmilieu. Ook denkt 63% van de respondenten dat de woningvoorraad alleen energiezuiniger wordt als er subsidies op energiebesparende producten komen. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis. Volgens het onderzoeksbureau zou in de toekomst kunnen blijken dat een mix van strenge energienormen en subsidies de beste resultaten oplevert.

Vooral aannemers (66%) en voorschrijvers (64%) zijn het (zeer) eens met de stelling dat de steeds scherper wordende energienormen zorgen voor een verslechtering van het binnenmilieu. Van de opdrachtgevers is 53% het hier (zeer) mee eens. Een kwart van de bouwbranche is het hier (zeer) mee oneens. Slechts 37% van de installateurs denkt dat het binnenklimaat lijdt onder strenge energienormen. 

Binnen de bedrijfstak die het meest in aanraking komt met energiebesparende maatregelen, de installatietechniek, is 61% het (zeer) eens met de stelling dat de woningvoorraad alleen energiezuiniger wordt als er subsidies op energiebesparende producten komen. 72% van de aannemers en 67% van de voorschrijvers is het hiermee eens. Opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten zien er met 53% het minst heil in.

In Duitsland leidt subsidie tot een hoge vlucht van de toepassing van energiebesparende producten. Tot enkele jaren geleden was dit ook in Nederland het geval. Door de massale toepassing van gesubsidieerde energiebesparende maatregelen werden deze maatregelen te duur voor het Rijk. Daarom is de regeling afgeschaft. Een stagnatie in de toepassing van deze maatregelen door consumenten was het gevolg.

www.bouwkennis.nl

Reageer op dit artikel