nieuws

Personalia – Bureau Stedelijke Planning versterkt haar gelederen

Geen categorie

Met ingang van 1 oktober aanvaart dr. Ries van der Wouden de functie van adjunct-directeur bij Bureau Stedelijke Planning, onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling gevestigd in Gouda. Eerder deze maand werd het bureau al versterkt door de komst van drs. Hans Huurman als adviseur.

Naast Ries van der Wouden zal het directieteam bestaan uit drs. Toine Hooft (adjunct directeur) en drs. Pieter van der Heijde (directeur).Van der Wouden gaat zich vooral richten op onderzoek en advies op het gebied van ruimtelijke ordening en stedelijke vraagstukken voor de hogere overheden. 

Op dit moment is Van der Wouden sectordirecteur van het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag. Hier heeft hij zich vooral toegelegd op stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Naast deze werkzaamheden was hij van 2004 tot en met 2006 hoofdredacteur van het vaktijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke ordening. Eerder was hij onder meer werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Hans Huurman was hiervoor werkzaam als consultant commercieel vastgoed bij ECORYS. Momenteel is hij betrokken bij het opstellen van visiedocumenten voor gemeentelijke overheden en met het formuleren van adviezen voor private partijen in het kader van herontwikkeling van winkelcentra.

De komst van Van der Wouden en Huurman onderstreept de sterke groei die Bureau Stedelijke Planning de afgelopen periode heeft doorgemaakt. In de laatste zes maanden is het aantal medewerkers verdubbeld. Bovendien is er een aantal zeer ervaren adviseurs in dienst getreden.

www.stedplan.nl

Reageer op dit artikel