nieuws

Ondergronds bouwen steeds belangrijker

Geen categorie

Het vierde Bouwhuisdebat van Bouwend Nederland had als thema ‘ondergronds bouwen’.“Als je aan alle ruimteclaims wilt voldoen, dan heb je een extra provincie nodig”, zo opende discussieleider Peter van Ingen (tv-presentator voor Buitenhof) het debat. “Die ruimte is beschikbaar onder het maaiveld.”

Minister Jacqueline Cramer van VROM bevestigde dat ondergronds bouwen veel kansen biedt op het gebied van ruimtegebruik, duurzaamheid en het klimaat. Daarbij kan de verrommeling van de ruimte worden aangepakt, nieuwe transportmogelijkheden verder worden ontwikkeld en het stedelijk gebied beter worden gestructureerd. 
Directeur Anja Vijselaar van CentralNed en VVD Tweede Kamerlid Brigitte van der Burg hekelden echter het gebrek aan visie en durf bij de meeste bestuurders om werkelijk innovatief te zijn. Er wordt volgens hen te veel gekeken naar kosten op de korte termijn en te weinig naar de (maatschappelijke) opbrengsten op de langere termijn.

Wethouder Marnix Norder van ruimtelijke ordening in Den Haag heeft de ervaring dat ondergronds bouwen alleen lukt op plekken waar de ruimtedruk hoog is en een ondergrondse oplossing betaalbaar is. In zijn ogen zijn dat vooral de binnensteden.

Reageer op dit artikel