nieuws

Archiprix toonaangevend

Geen categorie

Afgelopen zondag vond in het Agoratheater in Lelystad de prijsuitreiking plaats van de Archiprix voor het beste afstudeerproject van een ontwerpopleiding.

Archiprix toonaangevend

Onder leiding van Lucas Verweij, decaan van de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, werden voorafgaand aan de uitreiking twee tendensen besproken die de jury meende te bespeuren bij alle inzendingen. Deze werden toegelicht naar aanleiding van planpresentaties door de genomineerden.

De eerste tendens werd door Robert Winkel, een van de juryleden, omschreven als ‘de zwarte kant van de stad’. Hiermee worden de plekken in de stad bedoeld die buiten de planprocessen vallen en daardoor in verval raken. Deze plekken hebben veel potentie voor de inwoners van de stad. De vier plannen die deze tendens illustreerden, zijn op één na allemaal gesitueerd in België. Volgens een van de deelnemers is dit geen toeval; in dit land zijn de regels minder strikt en zijn er nog plekken in de stad die tussen wal en schip raken. Robert Winkel ontwaarde in de afstudeerplannen van dit jaar een hernieuwd engagement. Hij roept studenten op dit vast te houden, ondanks het feit dat er in de praktijk weinig ruimte is voor dergelijke ontwerpbenaderingen. Hier moet tijd voor worden vrijgemaakt. 

De tweede tendens was de verschuiving van plannen naar de grote schaal. De consensus tussen deelnemers en de jury was, dat de maatschappelijke vraagstelling ook is verschoven naar de grotere schaal en steeds meer een kwestie wordt van regionale en grootstedelijke kwesties. De multidisciplinaire aanpak verraste de jury.

Marlies Rohmer, die als jurylid de prijzen mocht uitreiken, betreurde het lage percentage aan vrouwelijke genomineerden. Dit vormt een schril contrast met het hoge percentage vrouwen, meer dan vijftig procent, dat studeert aan een ontwerpopleiding. 

Uiteindelijk werden vijf prijzen uitgereikt. Het winnende ontwerp van Ruud Smeelen werd reeds gepubliceerd in de Architect, juni 2008, pag. 96-97. Klik hier om het artikel te lezen. 
Het volledige juryrapport, de prijswinnaars en hun plannen zijn te vinden op www.archiprix.nl.

Met hun aanbevelingen en scherpe analyses lijkt de jury – en daarmee de Archiprix als instituut – aan autoriteit te winnen. De Nederlandse opleidingen zouden er goed aan doen de adviezen van de jury bestreffende multidisciplinair ontwerpen en het stimuleren van engagement bij studenten, ter harte te nemen. 

Reageer op dit artikel