nieuws

Samen sneller en beter

Geen categorie

Tijdens de Dag van de Bouw, zaterdag 31 mei, ondertekenen de bouwbranche in Limburg en wethouder Herman Janssen van de gemeente Venlo het convenant ‘Samen sneller en beter’.

Het convenant, dat de gemeente Venlo en Bouwend Nederland gezamenlijk hebben opgesteld, heeft de titel ‘Samen sneller en beter’. Doel van dit convenant is enerzijds het substantieel terugdringen van het aantal bouwfouten, waardoor meer kwaliteit in de bouw ontstaat. Anderzijds wordt gestreefd naar het versnellen en vereenvoudigen van de gemeentelijke procedures. Bouwend Nederland en de gemeente Venlo spreken af dat zij de samenwerking op het gebied van vergunningaanvraag, vergunningverlening, bouwen, toezicht en handhaving verbeteren. De bouwbranche en de overheid werken hierin nadrukkelijk samen. Venlo is de eerste gemeente die een dergelijk convenant met de bouwsector afsluit. 

De Brancheorganisatie Bouwend Nederland en de gemeente Venlo zijn de initiatiefnemers van het convenant en gaan dit aan tot 31 mei 2010. Andere gemeenten en leden van Bouwend Nederland kunnen zich hierbij aansluiten. Op de website van de gemeente Venlo zal een lijst worden gepubliceerd met alle partijen die zich aan het convenant verbinden.

www.venlo.nl

Reageer op dit artikel