nieuws

Geld Klavertje 4

Geen categorie

Het cradle-to-cradle project Klavertje 4 in Venlo (zie de Architect, mei 2008) wordt 22,9 miljoen euro ondersteund. De ministerraad heeft hier op voorstel van VROM-minister Cramer mee ingestemd.

De bijdrage is afkomstig uit het budget voor de uitvoering van de Nota Ruimte. Het project Klavertje 4 betreft de realisatie van een duurzaam economisch werklandschap in Venlo. Het gebied wordt gerekend tot een van de economische kerngebieden van Nederland en vormt onderdeel van de toptechnologie regio Zuidoost Nederland. De bijdrage uit het budget Nota Ruimte maakt de aanleg van de verbindingsweg A73/A67 mogelijk waardoor de Floriade in 2012 beter bereikbaar wordt en het knooppunt Zaarderheiken beter kan doorstromen. Verder wordt het uit te breiden glastuinbouwgebied Siberië duurzaam en landschappelijk ingepast.

Reageer op dit artikel